Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2016/2017 SPRING SEMESTER FINAL EXAM SCHEDULE

.

Sınav saatleri ve tarihleri güncellenebileceğinden dolayı lütfen sınavınıza kadar ilgili bilgileri takip ediniz.