Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2020-2021 Güz Yarıyılı Ara Dönem Sınav Programı - GÜNCELLENMİŞTİR.

2020-2021 Güz Yarıyılı Ara Dönem Sınav Programı

Sınav formatları ayrıca tablonun altında belirtilmiştir.

Genel Kimya Lab I dersi A ve B grupları için sınav saatleri güncellenmiştir.

Ekler

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS 2020-2021 FALL SEMESTER MIDTERM EXAM SCHEDULE - Sayfa1-2.pdf