Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Bilimle Geleceği İnşa Etmek ve Kanserde İlaç Dirençliliği Konferansları