Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Gönüllü Staj Yapmak İsteyenlerin Temin Etmesi Gereken Belgeler

.

Gönüllü staj yapmak isteyen öğrencilerimiz bölüme bırakmış oldukları dilekçenin haricinde aşağıda belirtilenlere dikkat etmesi ve ilgili belgeleri 1 Haziran 2017 tarihinde mesai bitimine kadar Araştırma Görevlisi Hakan GÜVEN'e teslim etmesi gerekmektedir.

- Yapılacak olan stajın Temmuz-Ağustos ayları arasında olduğunun belgelenmesi

- Stajın 30 iş gününü geçmemesi

- İş güvenliği belgesinin alınmış olması

-Fakülte web sayfasında yer alan "Staj Başvuru Formu" nun doldurularak staj yapılacak yer/kurum tarafından ıslak imza ve onaylı kopyası

-SGK'dan "müstehaklık belgesi" nin alınması