Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Mezuniyet Törenine Katılacak Öğrenciler

.

Mezuniyet törenine katılacak öğrencilerimizin isimlerini Araş Gör. Hakan Güven'e 12 Haziran 2017 mesai bitimine kadar yazdırmaları önemle rica olunur.