Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Prof. Dr. Kemal Melih TAŞKIN'ın TÜBİTAK başarısı

.

Bölümümüz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Melih TAŞKIN'ın yürütücüsü olduğu "Zeytin (Olea europaea L.) Çeliklerinin Köklenmesini Kontrol Eden Genetik Süreçlerin İncelenmesi" başlıklı projesi TÜBİTAK 1002 programı tarafından destekleneceği bildirilmiştir. Proje ekibini tebrik eder başarılar dileriz.