Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2. GENÇOMÜ Öğrenci Kongresi

.

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu (GENÇOMÜ) Akademik
Danışmanı Doç. Dr. Tuğba Tümer ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal
Melih Taşkın ile topluluk öğrencileri tarafından düzenlenen II. GENÇOMÜ Öğrenci Kongresi 01-02
Mart 2019 tarihleri arasında Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
 
Kongrenin açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özge Karakaş
Metin, Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÖZKILINÇ ve Dr. Öğr. Üyesi Sercan KARAV ile akademisyenler ve öğrenciler
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Kongre’de açılış konuşmalarını Topluluk Başkanı
Zeynep Özlem Cinar ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Melih Taşkın gerçekleştirdi.
 
Bu sene ikincisi düzenlenen kongre programında ilk gün sırasıyla İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Nermin Gözükırmızı tarafından “Kodlama Yapmayan RNA’lar”, Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Kaan YILANCIOĞLU “DNA’dan Robot Yüz Resmi Yapmak Mümkün mü?, Dr. Öğr. Üyesi Cihan AYDIN
“Doğadaki akrep yelkovan-sirkadiyen ritimler” ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi
Sercan KARAV tarafından ise “Bebek bağırsak mikroflorasında yaşamsal rekabet” başlıklı sunumumlar
ile “CKC ile Sınırsız Bilim” paneli gerçekleştirilmiştir.
 
Kongrenin ikinci günü Acıbadem Üniversitesinden Dr. Üyesi Cihan TAŞTAN’ın “CRISPR Genom
Modifikasyonları Teknikleri” ve Prof. Dr. Uğur Sezerman’ın “Omik veri ve kişiselleştirilmiş tıp” başlıklı
konuşmaları ile başlamıştır. Programa daha sonra Hacettepe Üniversite’sinden Doç. Dr. Utku
Perktaş’ın “DNA’daki saklı hikaye: mitokondri genomundaki varyasyon örüntüleriyle geçmişi
anlamak” ve Oxford Üniversite’sinden Dr. Erdinç Sezgin’in “Süper çözünürlüklü mikroskopi ile
hücresel yapılar ve dinamiklerin araştırılması” başlıklı konuşmaları ile devam edilmiştir. Programda
son olarak Kariyer paneli düzenlenmiştir. Kongre GENÇOMÜ akademik danışmanı Doç. Dr. Tuğba
TÜMER’in yaptığı kapanış konuşması ile sona ermiş olup, 03 Mart 2019 tarihinde ise Şehitler Abidesi
Gezisi düzenlenmiştir.
 
Bu kongrenin gerçekleşmesini sağlayan başta Bölümümüz öğrenci topluluğu GENÇOMÜ düzenleme
kuruluna ve Akademik danışmanları Doç. Dr. Tuğba TÜMER’e ve katkısı olan diğer öğretim
elemanlarımıza ve Kongre kapsamında birbirinden önemli konularda yaptıkları araştırmaları
öğrencilerimize anlatan ve bilgilerini paylaşan tüm davetli konuşmacılarımıza çok teşekkür ederiz.