Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Ders Planında Güncelleme Toplantıları

.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm başkanlığı alandaki gelişmeleri ders planına yansıtmak ve ihtiyaçları karşılamak amacıyla bölüm ders planlarında iyileştirme yapmayı planlamaktadır. Bölümümüz öğrencilerinin konu hakkındaki görüşleri bizler için önemlidir. Bu nedenle ilk olarak 4. sınıf öğrencilerimizle daha sonra 2. sınıf öğrencilerimizle bir toplantı yapılmış ve öğrencilerimizin ders planımız hakkındaki  görüş ve önerileri alınmıştır. Önümüzdeki günlerde diğer sınıflardaki öğrencilerimiz ile benzer toplantılara devam edilecektir.