Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

MBG Öğrencileri Poster Sunumu

.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerimiz, "Special Topics" Dersi Kapsamında Bölüm laboratuvarında yürüttükleri çalışmalarını sundular. Toplantıya katılan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Süha ÖZDEN çok teşekkür ederiz. Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri performansları nedeniyle tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Ayrıca öğrencilerimizi her zaman destekleyen Bölümümüz öğretim üyeleri Doç. Dr. Tuğba TÜMER, Doç. Dr. Özge Karakaş METİN, Doç. Dr. Sercan KARAV ve Doç. Dr Hilal ÖZKILINÇ’a ve farklı bölüm ve Fakültelerden programıza ilgi gösterin öğretim üyelerimize çok teşekkür ederim.
                                                                                                                                                      Prof. Dr. Kemal MELİH TAŞKIN