Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Öğrencilerimizin Projesine TÜBİTAK Desteği

.

Bölümümüz öğrencilerinden Mehtap Bal ve Ebru Talak’ın, Doç. Dr. Tuğba Tümer’in danışmanlığında önerdikleri ‘Kafeoyl Rosmarinik Asit Hibrit Molekülünün Ilaç Metabolizmasında Rol Alan Sitokrom P4501A2 ve 3A4 Enzimlerinin Ekspresyon Düzeyleri Üzerine İn Vitro Yaklaşımlar’ adlı TUBİTAK 2209 A projesi desteklenmeye değer bulunmuştur.

Öğrencilerimizi ve danışman hocalarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz…