Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat'ın Bölümümüze Ziyareti

.

   

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, FEF Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Levent Genç, Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencileri ile bir araya geldi.

      Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Melih TAŞKIN bölümde yürütülen TÜBİTAK, COST ve diğer Uluslararası İkili anlaşmalar ve öğrenci projeleri ve staj ve Erasmus programları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. TAŞKIN 2018-2019 yılında 3. kez mezun veren Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün toplam 5 mezun öğrencisinin MEB lisansüstü yurtdışı bursunu ve 2 öğrencinin de yabancı Devletlerin (Japonya ve Kore) Lisansüstü burslarını almaya hak kazandığını söyledi. Bu başarılar ve projelerden elde edilen çıktılar ile hem bölümün hem de üniversitemizin adının ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sıkça yer aldığını belirtti. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Biyoteknoloji ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Melih TAŞKIN, yürütücüsü olduğu ve TUBİTAK 1001 programı tarafından desteklenen "Zeytin (Olea europaea L.) Fitosterol Biyosentezini Kontrol Eden Moleküler Mekanizmaların ve İçeriklerinin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması" başlıklı proje hakkında bilgi verdi.

       Toplantıda, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Moleküler Hücre Biyolojisi ABD başkanı Doç. Dr. Tuğba TÜMER yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Yeni Nesil Anti-Inflamatuar Moleküllerin In-Siliko Tasarımı, Sentezi, Etkinlik Taraması ve Ikincil Antikarsinojenik Özellikleri Ile Mekanizmalarının Aydınlatılması ve yine yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen "Strigolakton Analoglarının In Vitro Nöroinflamasyon Modellerinde Potansiyel Anti-Nöroinflamatuar Etkilerinin ve Moleküler Mekanizmalarının Aydınlatılması" başlıklı projeleri ve diğer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doç.Dr. Tuğba TÜMER aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesiyle ortak olarak yürütülen 2019 yılında desteklenen TUBİTAK 1001 projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Gen Mühendisliği ABD başkanı Doç Dr. Özge  KARAKAŞ METİN toplantıda 2007-2017 yılları arasında TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünde Uzman Araştırmacı olarak görev yaptığını, bu dönem süresince çok sayıda projede Yürütücü ve Araştırmacı olarak görev aldığını belirtti. Bu kapsamda özellikle Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan yürütücüsü olduğu  “Genom Array Analiz Merkezi Kurulması Projesi” ve “111O539 numaralı “Türkiye ve Suriye Ekmeklik Buğday Germplazmında Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılıkla İlişkili Genom Bölgelerinin Belirlenmesi” başlıklı İkili İş Birliği Projesi çıktıları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Doç Dr. Özge  KARAKAŞ METİN araştırmacı/İP sorumlusu olduğu “Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması- (TÜBİTAK - TARAL 1007, proje no: 110G107 projesindeki çalışmalarına kısaca değinerek  çalışma konularını anlattı.  Doç Dr. Özge  KARAKAŞ METİN bölümde yeni olduğunu belirterek Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne dahil olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

        Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Gen Mühendisliği ABD’da görevli Doç. Dr. Sercan KARAV ise yürütücüsü olduğu devam eden TUBİTAK 1001 programı tarafından desteklenen “Farklı Tekniklerle Aktivitesi Manipüle Edilmiş Yeni Bacteroides ve Bifidobakteri Glikozidazları Yardımıyla Glikanların Glikoproteinlerin Biyolojik Özelliklerine Olan Katkılarının Belirlenmesi” ve TUBİTAK 3501 ‘Yeni Endo-ß-N-Asetilglukozaminidaz Enzimi Kullanarak Üretilen İlk Seçici Prebiyotik Kaynağı; Glikanlar’ başlıklı projeler hakkında bilgi verildi. Ayrıca Doç. Dr. Sercan KARAV'ın yürütücüsü olduğu 2018 yılında başlatılan üniversitemizin ilk yurtdışı (ABD) sanayi ortaklığı projesi hakkında bilgi verildi.

        Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Genetik ABD Başkanı  Doç. Dr. Hilal ÖZKILINÇ ise yürütücüsü olduğu, devam eden, TÜBİTAK 1001 programı tarafından desteklenen “Şeftalide Kahverengi Çürüklük Etmeni Monilinia Patojenlerinin Spesifik Etki Mekanizmalı Solunum İnhibitörü Fungisitlere Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi, Mitokondriyal Genom Karakterizasyonları, Fungisit Direnci ve Mitokondriyal Genom Mutasyonları Arasındaki İlişkisinin Araştırılması” başlıklı projesi hakkında ve daha önce tamamladığı TÜBİTAK destekli projeleri ve de diğer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca Doç. Dr. Hilal ÖZKILINÇ ve lab ekibinin organizasyonunda yer aldığı ve Üniversitemiz ev sahipliğinde 30-31 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan “2. Doğa Bilimlerinde R Programlamaya Giriş” çalıştayı hakkında bilgi verildi.

        Toplantıda ayrıca, Bölüm öğrencilerinden  Elif TÜRKDÖNMEZ ve Gizem ANTİKA'nın Doç. Dr. Tuğba Tümer'in danışmanlığında 2018 yılı 2. Dönem TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenen “İnsan Glioblastoma U87 Hücresinde GR-24'ün LPS ile uyarılmış proliferasyona ve inflamasyona karşı baskılayıcı etkisi” adlı projeleri hakkında bilgi verildi. Yine, Doç. Dr. Tuğba TÜMER'in danışmanlığında 2019 yılı 2. Dönem TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan bölümümüz 4.sınıf öğrencilerinden  Zeynep Özlem CİNAR'ın ''Strigolaktonların Tirozinaz Enzimi İnhibisyonu Yolu ile Hiperpigmentasyona Etkileri'' ve Abdülmecit KARAKAŞ, Mehdi KOŞACA ve Zeynep KÖSE'nin “GR24 Analoğunun SIM-A9 Hücre Hattındaki Anti-İnflamatuar Özelliğinin BDFN Yolağıyla İlişkisi” isimli' projeleri hakkında bilgi verildi.

        Toplantıda 06-07 Mart 2020 tarihinde Bölüm öğrenci topluluğu tarafından düzenlenecek olan III. GENÇOMÜ Öğrenci kongresi hakkında da bilgi verildi. Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrenci topluluğunun başkanı Buket ÜNER topluluğun faaliyetleri ve gelecek proje çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Moleküler Biyoloji ve Genetik 4. Sınıf öğrencileri Mehdi KOŞACA ve Abdülmecit KARAKAŞ tarafından kurulan MOLEKÜLCE’nin katıldığı startup etkinlik ve projelerindeki başarısı ve gelecek projeleri hakkında bilgi verildi. Abdulmecit Karakaş "Molekülce.com sitesi çağımız teknolojisi ile hızla gelişen genetik biliminde gerçekleşen güncel gelişmeleri takip etmek ve ülkemiz bilimine katkıda sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye’de ilk ve tek olan ‘Gen Sözlüğü canlılarda bulunan genleri, bulundukları kromozomları, koordinatlarını ve mutasyonları sonucunda oluşan hastalıkları güvenilir kaynaklardan edinen çevirilerle açıklamıştır. Moleküler biyoloji ve genetik alanında genlerin tanımlandırılmasında ki Türkçe kaynak edinme sorununa ‘gen sözlüğü ‘adı altında Türkçe kaynak platformu oluşturularak çözüme katkıda bulunulmuştur.” şeklinde MOLEKÜLCE’nin önemini vurguladı.

        Bölümdeki toplantı sonrasında Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, FEF Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Levent Genç, FEF Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Melih TAŞKIN ve bölümde yer alan akademisyenler ile bölümün Araştırma Laboratuvarında incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında öğrenciler tarafından bilgiler verildi. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Sedat MURAT’a ve ekibine çok teşekkür ederiz.