Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yüksek Lisans

BİYOMOLEKÜLER BİLİMLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 
 Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde disiplinlerarası eğitim vermek üzere Biyomoleküler Bilimler Anabilim Dalı ve bu anabilim dalında İngilizce eğitim verecek "Biyomoleküler Bilimler tezli yüksek lisans programı" açılmıştır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler bu anabilim dalına başvuru yapabilirler.
 

resim299000

 
Posterin orjinal halini görmek  tıklayınız...    
Akademik Kadro
Kayıt Kabul Şartları
Ders içerikleri için  tıklayınız...    

Ekler

Ders içerikleri.pdf
Posterin orjinal hali.pdf