Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

‘’BİLİMLE GELECEĞİ İNŞA ETMEK VE KANSERDE İLAÇ DİRENÇLİLİĞİ’’ KONFERANSI