Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri

Başkan: Prof. Dr.Kemal Melih Taşkın

Üye: Doç. Dr. Tuğba Tümer

Üye: Yrd. Doç. Hilal Özkılınç

Üye: Arş. Gör. Dr. Sercan Karav

Üye: Arş. Gör. Hakan Güven (Web Sayfası Üzerindeki Çalışmalar)