Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Kayıt- Kabul Şartları

     Programa alınacak öğrencilerin, ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nda belirtilen Yüksek Lisans programına müracaat ve kabul koşullarını sağlamaları gerekmektedir.