Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Stratejik Plan

Bölümümüze ait stratejik plana aşağıdaki dosyadan erişebilirsiniz. 

Ekler

MBG Stratejik Plan Çalışmaları.docx